Hotchili và Garlic mời Nội _ Ngoại cùng đi chơi Noel (12 – 2013)

ANH EM “ỚT – TỎI” RỦ CẢ NHÀ ĐI CHƠI NOEL

IMG_1037 IMG_1039 IMG_1101 IMG_1104

CẢ NHÀ CÙNG ĐI CHƠI NOEL

IMG_1052 IMG_1107

CẢ “NỘI – NGOẠI” ĐỀU CÓ VỆ SĨ “ỚT – TỎI” HỘ TỐNG

IMG_1049 IMG_1070

NĂM SAU ĐI CHƠI NỮA NHA ÔNG NỘI

IMG_1068 IMG_1045 IMG_1082

CHÀ CHÀ, HAI ANH EM THAY NHAU LÀM ĐIỆU VỚI BÀ NỘI

IMG_1085 IMG_1054

“ME HAI” ẴM TRAI ĐẸP HƠI BỊ NHIỀU NHA

IMG_1041 IMG_1046

LÀM ĐIỆU VỚI BÀ NỘI RỒI, GIỜ ĐẾN MẸ KHANH NÈ

 IMG_1079 IMG_1057 IMG_1076

LÀM ĐIỆU TRÊN TỪNG CÂY SỐ LUÔN

IMG_1097 IMG_1091 IMG_1095

NĂM SAU “ỚT – TỎI” SẼ DẮT CỐ ĐI CHƠI NOEL AH

IMG_1064 IMG_1104

NOEL 2014 SẮP TỚI CHƯA “NỘI – NGOẠI” ƠI

IMG_1120

LÀM NŨNG VỚI BÀ NỘI NÈ

IMG_1121

ÚT VÀ ÚT

IMG_1125 IMG_1126 IMG_1130

NHIỀU ÔNG GIÀ NOEL QUÁ, ĐÃ THIỆT

IMG_1135 IMG_1137

NHẬN QUÀ NÀO HAI CHÁU “ỚT – TỎI”, ÔNG GIÀ NOEL ĐÂY

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.