Archive for » September, 2018 «

Sinh nhật 5T của anh hai Gia Bảo

Anh hai Gia Bảo tròn 5T

IMG_2581 IMG_2582 IMG_2583 IMG_2587 IMG_2588 IMG_2592 IMG_2594 IMG_2595 IMG_2596 IMG_2597

Cả nhà cùng mừng sinh nhật anh hai

IMG_2598 IMG_2599 IMG_2600 IMG_2601 IMG_2602 IMG_2603 IMG_2605 IMG_2606 IMG_2607 IMG_2608 IMG_2609

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off

ĐÀ LẠT – TẾT NHÂM THÌN (2016)

” ĐÀ LẠT 2016 “

Category: TỔNG HỢP VIDEO CLIPS  Comments off

Những buổi đi chơi của 3 anh em Tam Thái Bảo

BÉ ÚT ĐI CHƠI THẢO CẦM VIÊN CÙNG 2 ANH !

20170212_094147 20170212_094151 20170212_094154 20170212_094156 20170618_095005 20170618_095006 20170618_095012 20170618_095014 20170618_095019 20170618_100245 20170618_100246 20170618_100322 20170618_100324 20170618_100341 20170618_100422 20170618_100423 20170618_100424 20170618_100426 20170618_100427 20170618_102527 20170618_102528 20170618_102530 20170618_104922 20170618_104924 20170618_104926 20170618_104927 20170805_065320

3 ANH EM VỀ NGOẠI CHƠI NHA

20171203_093206 20171203_093209 20171203_093224 20171203_102206 20171203_103227 20171203_103234 20171203_103238 20171203_103240 20171203_103323 20171203_103329 20171203_103330 20171203_103332 20171203_103337

(AI LÁI XE VẬY TA !!!)

2 ANH ĐI CHƠI NHÀ TUYẾT

20180220_171033 20180220_171035 20180220_171142 20180220_171145 20180220_171215 20180220_171226 20180220_171227 20180220_171248 20180220_171253 20180220_171255 20180220_171306 20180220_171323 20180220_171408 20180220_171409 20180220_171414 20180220_171415 20180220_171421 20180220_171422 20180220_174142 20180220_174149 20180220_174235 20180220_174242 20180220_174245 20180220_174247 20180220_174428 20180220_174623 20180220_174628 20180220_174747 20180220_174749 20180220_174758 20180220_174800 20180220_174810 20180220_174817 20180220_174818 20180220_174924 20180220_174926 20180220_174928 20180220_175039 20180220_175226

ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

20180224_102829 20180224_102855 20180224_102909 20180224_103629 20180224_104924 20180224_104927 20180224_104930 20180224_104956 20180224_104958 20180224_105030 20180224_105038 20180224_105039

KHU VUI CHƠI EMART

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off

TOMATO ĐI LÀM ĐIỆU NÈ !

SƯỚNG QUÁ TA ! TOMATO LÀM ĐIỆU VỚI CẢ NHÀ !

Category: TỔNG HỢP VIDEO CLIPS  Comments off

TOMATO tròn 01 tuổi rồi cả nhà ơi

CHÍ BẢO TRÒN 01 TUỔI CẢ NHÀ ƠI ……. !

IMG_2714 IMG_2716 IMG_2719 IMG_2720 IMG_2722 IMG_2723 IMG_2713 IMG_2724 IMG_2725 IMG_2726 IMG_2727 IMG_2737 IMG_2735 IMG_2734 IMG_2733 IMG_2732 IMG_2731 IMG_2730 IMG_2729 IMG_2728 IMG_2738 IMG_2739 IMG_2740 IMG_2741 IMG_2743 IMG_2745 IMG_2746 IMG_2748 IMG_2749

CHÀ CHÀ, TOMATO BỐC MÓN GÌ ĐÂY TA !

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off

Bé ÚT tròn 01 tháng tuổi

HÔM NAY BÉ ÚT TRÒN 01 THÁNG NÈ CẢ NHÀ ƠI !

IMG_2610 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2613 IMG_2614 IMG_2616 IMG_2617 IMG_2618 IMG_2621 IMG_2623 IMG_2626 IMG_2628 IMG_2631 IMG_2633 IMG_2635 IMG_2636 IMG_2637 IMG_2638 IMG_2639 IMG_2640 IMG_2641 IMG_2642 IMG_2643 IMG_2645 IMG_2647 IMG_2648 IMG_2650 IMG_2652 IMG_2653 IMG_2654 IMG_2655 IMG_2656 IMG_2657

BÉ ÚT CÙNG ÔNG CỐ NỘI

IMG_2658 IMG_2662 IMG_2663 IMG_2664

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off

Xin chào bé ÚT cà chua “NGUYỄN ĐỨC CHÍ BẢO”

NGÀY TOMATO CHÀO ĐỜI

CHAO DOI 02 CHAO DOI 01

THÁNG 01

Thang-01

THÁNG 02

Thang-02

THÁNG 03

Thang-03

THÁNG 04

Thang-04

THÁNG 05

Thang-05

THÁNG 06

Thang-06

THÁNG 07

Thang-07

THÁNG 08

Thang-08

THÁNG 09

Thang-09

THÁNG 10

Thang-10

THÁNG 11

Thang-11

THÁNG 12

Thang-12

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off