GIA BẢO (HOTCHILI)

1. ” MẦM NON “

  • Ngày đầu tiên Hotchili đi học:

IMG_0262 IMG_0259 IMG_0257 IMG_0256

CẢ NHÀ ĐƯA ANH HAI “ỚT” ĐI HỌC NÈ

  • Giờ học Anh Văn của anh hai:

  • Lễ tổng kết năm học 2013:

IMG_1517 IMG_1516

ANH HAI ĐƯỢC LÃNH THƯỞNG

IMG_1515 IMG_1519

ANH HAI TẬP DIỄN VĂN NGHỆ

IMG_1514 IMG_1513

EM “TỎI” ĐẾN MỪNG LỄ TỔNG KẾT CỦA ANH “ỚT”

IMG_1501 IMG_1499

MỜI CẢ NHÀ XEM TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA HOTCHILI

  • Hoạt động của Hotchili ở lớp học hè:

 

HOTCHILI TẬP CHƠI TRÒ XẾP GỖ

HOTCHILI MÚA MỪNG XUÂN ẤT MÙI

  • Gia Bảo tốt nghiệp mẫu giáo:

20170526_073919 20170526_073923 20170526_073925 20170526_074745 20170526_074747 20170526_074751 20170526_074757 20170526_082805 20170526_082849 20170526_082908 20170526_082914 20170526_083444 20170526_083912 20170526_085840 20170526_085852 20170526_092945 20170526_092949 20170526_093659 20170526_093710 20170526_093714 20170526_093715 20170526_093720 20170526_093805 20170526_093806

GIA BẢO NÓI LỜI TẠM BIỆT THẦY CÔ VÀ DẶN DÒ CÁC EM

2. ” PHỔ THÔNG CƠ SỞ “

  • Ngày đầu tiên Gia Bảo vào lớp 1 (trường tiểu học Lê Ngọc Hân):

20170814_065251 20170814_065255 20170814_065259 20170814_065302 20170814_065322 20170814_065344 20170814_065401 20170814_065403 20170814_065412 20170814_065423 20170814_065539 20170814_065542 20170814_065552 20170814_065556 20170814_065602 20170814_065605 20170814_065606 20170814_065617 20170814_065624 20170814_070008