Vũng Tàu 09 – 2013, cả hai anh em cùng đi biển

NÓNG QUÁ, ANH ỚT DẮT EM TỎI ĐI TẮM BIỂN

IMG_0891 IMG_0892

LẦN ĐẦU THẤY BIỂN THÍCH KHÔNG EM TỎI

IMG_0901 IMG_0900

ĐÃ QUÁ TA, BA ÔNG CHÁU GỒNG GÁNH XUỐNG BIỂN

IMG_0895 IMG_0894 IMG_0896 IMG_0897

MỚI ĐÓ ĐÃ THÀNH VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI, LỢI HẠI THIỆT

IMG_0933 IMG_0929 IMG_0932

CHỤP HÌNH LÀM ĐIỆU TRƯỚC KHI BƠI SAO ANH HAI

IMG_0930

SAO KHÔNG BƠI MÀ TÌM GÌ THẾ ANH ỚT

IMG_0910 IMG_0909

TẮM BIỂN XONG MÀ CON VẪN TRẮNG, CỐ ƠI

IMG_0911 IMG_0912 IMG_0914 IMG_0915

ĐI CHƠI BIỂN VUI QUÁ, CỐ ƠI

IMG_0919

VỆ SĨ ỚT – TỎI CỦA ÔNG CỐ

IMG_0918

LẦN SAU BÀ NỘI XUỐNG TẮM BIỂN VỚI TỎI NHA

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.