Ngày trọn 01 tuổi của Hotchili (18 – 10 – 2012)

CẢ NHÀ ƠI, “QUẢ ỚT” ĐƯỢC 01 TUỔI RỒI NÈ

IMG_0602 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605

THA HỒ LÀM NŨNG VỚI ÔNG CỐ NHA

IMG_0627 IMG_0618 IMG_0614 IMG_0617

THƯA ÔNG BÀ, CON ĐƯỢC 01 TUỔI RỒI

IMG_0620 IMG_0619 IMG_0621

TẬP ĐI CHO GIỎI NÀO HOTCHILI

IMG_0631 IMG_0630 IMG_0629

HOTCHILI ĂN GIỎI QUÁ

HOTCHILI MUỐN LÀM GÌ ĐÂY TA

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.