GIỚI THIỆU

ANH EM TỤI CON XIN CHÀO CẢ NHÀ !

“Qủa Ớt (Hotchili)” là con. Tên con là NGUYỄN ĐỨC GIA BẢO, con được 07 tuổi.

“Củ Tỏi (Garlic)” là con. Tên con là NGUYỄN ĐỨC THIÊN BẢO, con được 05 tuổi 

Chi-Bao

“Cà chua (Tomato)” là con. Tên con là NGUYỄN ĐỨC CHÍ BẢO, con được 02 tuổi

THƯA VỚI CẢ NHÀ, TRANG WEB NÀY ĐƯỢC XEM LÀ CUỐN NHẬT KÝ GHI LẠI TẤT CẢ NHỮNG HÌNH ẢNH – VIDEO CLIPS CỦA ANH EM CON BÊN CẢ GIA ĐÌNH, CŨNG NHƯ TỤI CON CÓ THỂ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC QUA “GÓC HỌC TẬP”.

XIN MỜI CẢ NHÀ THAM QUAN CUỐN NHẬT KÝ CỦA ANH EM TAM THÁI BẢO !!!