Chuyến đi chơi xa đầu tiên của Hotchili (Vũng Tàu 09 – 2012)

CHUYẾN ĐI CHƠI XA ĐẦU TIÊN CỦA HOTCHILI

IMG_0485 IMG_0491 IMG_0489

CHO CON XUỐNG BIỂN ÔNG NỘI ƠI

IMG_0497 IMG_0496 IMG_0494

HOTCHILI CÓ HỒ BƠI TO QUÁ

IMG_0500 IMG_0499 IMG_0501

KHÔNG CHỊU ĐÂU, BÀ SÁU CHO CON XUỐNG BIỂN AH

IMG_0511 IMG_0504 IMG_0510

NGỒI YÊN NÀO CHILI, ĐÒI XUỐNG BIỂN HOÀI

IMG_0521 IMG_0519

NƯỚC BIỂN MÁT KHÔNG CON

IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529

ĐÓN SÓNG KÌA CON

IMG_0531 IMG_0530

CON TRẮNG LẮM RỒI, MÁ TẮM BÙN CHO CON LÀM CHI

IMG_0536

VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI TƯƠNG LAI

IMG_0539 IMG_0538

TẮM BIỂN CHO DA BỚT TRẮNG, HOTCHILI ƠI

IMG_0543 IMG_0542

HAI MÁ CON TẠO ĐÁNG GHÊ TA

IMG_0547 IMG_0546 IMG_0545

VẬN ĐỘNG VIÊN NÀY BƠI HĂNG HÁI QUÁ

IMG_0560 IMG_0557

TẮM ĐÃ CHƯA CON

IMG_0558 IMG_0559 IMG_0561

UI CHA, CẶP MÔI HOÀN HỎA CHƯA KÌA (CẢ MÁ VÀ CON)

IMG_0574 IMG_0571 IMG_0573

ỦA SAO LẠI CÓ CÔNG TỬ BẾN THƯỢNG HẢI NÀO ĐÂY TA

IMG_0585

ĐẸP TRAI QUÁ TA

IMG_0590 IMG_0588 IMG_0587 IMG_0586

CON CÓ TRANG ĐIỂM KHÔNG MÀ “MÁ ĐỎ HAY HAY” THẾ

IMG_0600 IMG_0597 IMG_0593

DZÔ, CẠN LY NÀO ÔNG NỘI ƠI

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.