Archive for » June 19th, 2014 «

Hotchili đi chơi Bảo Lộc cùng ông bà nội (2014)

BẢO LỘC XIN CHÀO HOTCHILI

IMG_0147 IMG_0146 IMG_0143 IMG_0142 IMG_0141 IMG_0139

GIA BẢO ĐI CHƠI VỚI ÔNG BÀ NỘI VUI QUÁ TA

IMG_0099 IMG_0105 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0114 IMG_0113 IMG_0112

CHÀ CHÀ, ĐANG NGHIÊN CỨU GÌ THẾ ANH HAI ỚT

IMG_0120 IMG_0129 IMG_0119

GIA BẢO CÓ BIẾT NHỮNG AI ĐÂY KHÔNG NÈ

IMG_0126 IMG_0124

LẠI LÀM NŨNG VỚI BÀ NỘI RỒI

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off