Hotchili đi chơi Bảo Lộc cùng ông bà nội (2014)

BẢO LỘC XIN CHÀO HOTCHILI

IMG_0147 IMG_0146 IMG_0143 IMG_0142 IMG_0141 IMG_0139

GIA BẢO ĐI CHƠI VỚI ÔNG BÀ NỘI VUI QUÁ TA

IMG_0099 IMG_0105 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0114 IMG_0113 IMG_0112

CHÀ CHÀ, ĐANG NGHIÊN CỨU GÌ THẾ ANH HAI ỚT

IMG_0120 IMG_0129 IMG_0119

GIA BẢO CÓ BIẾT NHỮNG AI ĐÂY KHÔNG NÈ

IMG_0126 IMG_0124

LẠI LÀM NŨNG VỚI BÀ NỘI RỒI

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.