Archive for » June 15th, 2014 «

Vũng Tàu 09 – 2013, cả hai anh em cùng đi biển

NÓNG QUÁ, ANH ỚT DẮT EM TỎI ĐI TẮM BIỂN

IMG_0891 IMG_0892

LẦN ĐẦU THẤY BIỂN THÍCH KHÔNG EM TỎI

IMG_0901 IMG_0900

ĐÃ QUÁ TA, BA ÔNG CHÁU GỒNG GÁNH XUỐNG BIỂN

IMG_0895 IMG_0894 IMG_0896 IMG_0897

MỚI ĐÓ ĐÃ THÀNH VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI, LỢI HẠI THIỆT

IMG_0933 IMG_0929 IMG_0932

CHỤP HÌNH LÀM ĐIỆU TRƯỚC KHI BƠI SAO ANH HAI

IMG_0930

SAO KHÔNG BƠI MÀ TÌM GÌ THẾ ANH ỚT

IMG_0910 IMG_0909

TẮM BIỂN XONG MÀ CON VẪN TRẮNG, CỐ ƠI

IMG_0911 IMG_0912 IMG_0914 IMG_0915

ĐI CHƠI BIỂN VUI QUÁ, CỐ ƠI

IMG_0919

VỆ SĨ ỚT – TỎI CỦA ÔNG CỐ

IMG_0918

LẦN SAU BÀ NỘI XUỐNG TẮM BIỂN VỚI TỎI NHA

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off