Tổng hợp video clips của anh em “Ớt – Tỏi”

ỚT HAY TỎI TẬP ĐI ĐÂY TA, CẢ NHÀ ĐOÁN THỬ NHA

ĐIỆU NGHỆ QUÁ, HAI TAY HAI SÚNG LUÔN TA

SÀNH ĐIỆU QUÁ HA, ANH HAI ĐI UỐNG CAFE VỚI ÔNG BÀ NGOẠI

CẢ NHÀ ƠI, XEM BÉ GARLIC DANCING NÈ

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.