Archive for » September 2nd, 2018 «

TOMATO ĐI LÀM ĐIỆU NÈ !

SƯỚNG QUÁ TA ! TOMATO LÀM ĐIỆU VỚI CẢ NHÀ !

Category: TỔNG HỢP VIDEO CLIPS  Comments off

TOMATO tròn 01 tuổi rồi cả nhà ơi

CHÍ BẢO TRÒN 01 TUỔI CẢ NHÀ ƠI ……. !

IMG_2714 IMG_2716 IMG_2719 IMG_2720 IMG_2722 IMG_2723 IMG_2713 IMG_2724 IMG_2725 IMG_2726 IMG_2727 IMG_2737 IMG_2735 IMG_2734 IMG_2733 IMG_2732 IMG_2731 IMG_2730 IMG_2729 IMG_2728 IMG_2738 IMG_2739 IMG_2740 IMG_2741 IMG_2743 IMG_2745 IMG_2746 IMG_2748 IMG_2749

CHÀ CHÀ, TOMATO BỐC MÓN GÌ ĐÂY TA !

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off

Bé ÚT tròn 01 tháng tuổi

HÔM NAY BÉ ÚT TRÒN 01 THÁNG NÈ CẢ NHÀ ƠI !

IMG_2610 IMG_2611 IMG_2612 IMG_2613 IMG_2614 IMG_2616 IMG_2617 IMG_2618 IMG_2621 IMG_2623 IMG_2626 IMG_2628 IMG_2631 IMG_2633 IMG_2635 IMG_2636 IMG_2637 IMG_2638 IMG_2639 IMG_2640 IMG_2641 IMG_2642 IMG_2643 IMG_2645 IMG_2647 IMG_2648 IMG_2650 IMG_2652 IMG_2653 IMG_2654 IMG_2655 IMG_2656 IMG_2657

BÉ ÚT CÙNG ÔNG CỐ NỘI

IMG_2658 IMG_2662 IMG_2663 IMG_2664

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off

Xin chào bé ÚT cà chua “NGUYỄN ĐỨC CHÍ BẢO”

NGÀY TOMATO CHÀO ĐỜI

CHAO DOI 02 CHAO DOI 01

THÁNG 01

Thang-01

THÁNG 02

Thang-02

THÁNG 03

Thang-03

THÁNG 04

Thang-04

THÁNG 05

Thang-05

THÁNG 06

Thang-06

THÁNG 07

Thang-07

THÁNG 08

Thang-08

THÁNG 09

Thang-09

THÁNG 10

Thang-10

THÁNG 11

Thang-11

THÁNG 12

Thang-12

Category: TỔNG HỢP HÌNH ẢNH  Comments off